ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000004
วานนี้ 000019
เดือนนี้ 000034
เดือนก่อน 000616
ปีนี้ 005566
ปีก่อน 000000
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง บัญชีรายการที่สิ่งและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 - 26 พ.ย. 64(ดู 4) 
  เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน - 12 พ.ย. 64(ดู 8) 
  เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 29 ต.ค. 64(ดู 10) 
  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - 21 ต.ค. 64(ดู 14) 
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 - 21 ต.ค. 64(ดู 12) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  - 20 ต.ค. 64(ดู 56) 
  แบบพิมพ์แจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง - 16 ต.ค. 64(ดู 17) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) - 1 พ.ย. 64(ดู 8) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไวสายรอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 81) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไว หนองขี้หิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 87) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 75) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 70) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 64) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 4 มกราคม -15 พฤษาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 เม.ย. 64(ดู 78) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบต.คูเมือง) - 31 ส.ค. 64(ดู 79) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 - 17 ส.ค. 64(ดู 61) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 139.00 เมตร - 14 ก.ค. 64(ดู 50) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร - 14 ก.ค. 64(ดู 50) 
  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) /อาคารเรียน (30.22.13.04)อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 28 เม.ย. 63(ดู 133) 
  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.33001 สายฟ้าหยาด-ขาม (ช่วงคูเมือง-ขาม) หมู่ที่1,5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 24 เม.ย. 63(ดู 110) 
  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.33002 สายพลไว-สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 เม.ย. 63(ดู 98) 

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมอบกล่องยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น (ดู 14)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ป้องกันภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ดู 32)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด (ดู 9)

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (ดู 96)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 151)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 149)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 98)

ดาวน์โหลดใหม่

  เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 47) พ.ศ.2564 : [1 ธ.ค. 64]
  เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร : [1 ธ.ค. 64]
  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [29 ต.ค. 64]
  เรื่อง มาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง : [21 ต.ค. 64]
  เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง : [21 ต.ค. 64]
  เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง : [21 ต.ค. 64]
  เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ : [21 ต.ค. 64]
  เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [21 ต.ค. 64]
  เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ : [21 ต.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร