ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ



​​










 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000016
วานนี้ 000023
เดือนนี้ 000356
เดือนก่อน 000800
ปีนี้ 004638
ปีก่อน 000000
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 11 ต.ค. 64(ดู 5) 
  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 6 ต.ค. 64(ดู 10) 
  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 6 ต.ค. 64(ดู 7) 
  คู่มือประชาชนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล - 1 ต.ค. 64(ดู 1) 
  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม - 16 ก.ย. 64(ดู 12) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 - 27 ก.ค. 64(ดู 41) 
  เรื่อง แจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ - 30 มิ.ย. 64(ดู 43) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไวสายรอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 61) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไว หนองขี้หิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 66) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 60) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 55) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 51) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 4 มกราคม -15 พฤษาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 เม.ย. 64(ดู 62) 
  ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว-สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1 ก.ย. 63(ดู 55) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบต.คูเมือง) - 31 ส.ค. 64(ดู 40) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 - 17 ส.ค. 64(ดู 37) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 139.00 เมตร - 14 ก.ค. 64(ดู 31) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร - 14 ก.ค. 64(ดู 32) 
  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) /อาคารเรียน (30.22.13.04)อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 28 เม.ย. 63(ดู 95) 
  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.33001 สายฟ้าหยาด-ขาม (ช่วงคูเมือง-ขาม) หมู่ที่1,5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 24 เม.ย. 63(ดู 75) 
  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.33002 สายพลไว-สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 เม.ย. 63(ดู 78) 

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ป้องกันภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ดู 10)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร" โดย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราช (ดู 14)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (ดู 65)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 113)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 102)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 101)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 78)

ดาวน์โหลดใหม่

  เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [1 ก.ย. 64]
  เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 : [1 ก.ย. 64]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วงท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : [24 ส.ค. 64]
  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 : [17 ส.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน : [23 ก.ค. 64]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร : [22 มิ.ย. 64]
  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) : [4 มิ.ย. 64]
  รายงานการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 : [11 พ.ค. 64]
  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 : [7 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร