ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) 1 พ.ย. 64 35
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไวสายรอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 64 107
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไว หนองขี้หิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 64 111
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 64 99
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 64 98
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 64 84
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 4 มกราคม -15 พฤษาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 64 104
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 25 ธ.ค. 63 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อชัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 30 พ.ย. 63 29
ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว-สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ย. 63 88
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลไว – สาโรง 27 ส.ค. 63 59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 29 ก.ค. 63 79
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 5 พ.ค. 63 83
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.33002 สายพลไว-สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ค. 63 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.33001 สายฟ้าหยาด-ขาม (ช่วงคูเมือง-ขาม) หมู่ที่1,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ค. 63 49
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 13 เม.ย. 63 74
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคุ้ม หมู่ 6 13 ม.ค. 63 39
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 4 ม.ค. 63 85
โครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตำบลคูเมือง 8 ก.ค. 62 58